Rregullat e reja: Ja kush lejohet të udhëtojë drejt Italisë nga Shqipëria

Shqipëria nuk bën pjesë tek lista e shteteve që mund të udhëtojne lirisht drejt Italisë për arsye turizmi.

Rregullat për udhetimet drejt italisë janë shtyrë deri me date 30 korrik.

Ambasada italiane sqaron se cilët lejohen të udhëtojnë drejt Italisë.

“Hyrja në Itali nga Shqipëria është e lejuar për qytetarët italianë / BE / Shengen dhe anëtarët e familjes së tyre, si dhe mbajtësit e statusit të rezidentit afatgjatë dhe anëtarët e familjes së tyre (Direktiva 2004/38 / KE).

Hyrja lejohet gjithashtu për njerëzit që kanë një marrëdhënie të provuar dhe të qëndrueshme emocionale (edhe nëse nuk bashkëjetojnë) me italianë / BE / Shengen / banorë afatgjatë, të cilët duhet të arrijnë në shtëpinë / vendbanimin / vendbanimin e partnerit (në Itali).

Jashtë kesaj kategorie lejohen vetëm në prani të arsyeve të justifikuara si: nevoja për punë ose studim, arsye shëndetësore, urgjencë absolute, kthimi në shtëpinë, shtëpinë ose vendbanimin e dikujt. Ju mund të arrini destinacionin tuaj përfundimtar në Itali vetëm me automjete private ose lidhje aeroplani (pa lënë zonat e tranzitit në aeroport).

Detyrimi mbetet për ata që hyjnë në territorin kombëtar për të paraqitur në pikën e nisjes dhe për cilindo që është caktuar të kryejë kontrolle, certifikimin të paraqiturit në një provë molekulare ose antigjenike me rezultat negativ, që do të kryhet me anë të një tamponi në 72 orë para hyrjes në Itali. Fëmijët nën moshën 2 vjeç nuk duhet të kenë tampon.

Pas hyrjes, duhet të respektohet një periudhë karantine 10-ditore në shtëpi me perjashtim te rasteve te njohura ne rregulloren e meparshme dhe t’i nënshtrohet një testi molekulare ose antigjenike në fund të kësaj periudhe. Rregullat do të jenë në fuqi nga 16/05/2021 deri më 30/07/2021.”

Sa i përket hyrjes nga Italia në Shqipëri, detyrimi për tampon ose karantinë gjatë mbërritjes nuk kërkohet aktualisht.