Nuk ka lidhje me personat e ngjashëm, ky është kuptimi i numrit në kartën tuaj të identitetit

A keni menduar ndonjëherë se sa persona të përbashkët do të keni në Shqipëri? Sigurisht që ju mendoni se i njihni ata nga një numër në kartën tuaj të identitetit.

Nëse ju, si ne, besuat se numri i vendosur në këndin e poshtëm të djathtë të ID-së zbulon se sa shqiptarë kanë të njëjtin emër dhe mbiemër, apo tipar të përbashkët me ju, na vjen keq t’ju themi se është e rreme, shkruan meganews.al.

Ne nuk e themi këtë, por nga një kërkim i Joq.al, informacioni mund të gjendet në faqen e Regjistrit Kombëtar të Identifikimit dhe Gjendjes Civile.

Ajo që është në pjesën e poshtme të ID është Kodi i përcaktuar nga Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil, i cili njihet në të gjitha aeroportet në botë.

Ndër dokumentet zyrtare të udhëtimit që aktualisht ekzistojnë dhe përdorin këtë kod janë pasaportat, dokumentet e identitetit kombëtar, sigurimi i sjelljes, ndër të tjera, shkruan meganews.al.

Gjithashtu, ky kod përmban numra që pasojnë datat e lindjes, datën e skadimit dhe numrin e ID që janë shifrat e produkti i verifikimit të algoritmeve matematikore të përdorura për të verifikuar vlefshmërinë e të dhënave të lart përmendura.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *