Lajm i fundit/ A do shtyhen zgjedhjet? Zbulohet vendimi që ka marrë “Kushtetuesja”

Mungesa e Gjykatës Kushtetuese nuk ka ndikim në situatën e krijuar pas dekretit të Presidentit të Republikës, Ilir Meta, për të anuluar zgjedhjet e 30 Qershorit. Edhe në rast se ajo do të ishte funksionale, nuk do të kishte kompetencë për ta shqyrtuar dekretin e kreut të shtetit.

Kjo për faktin se vetë kjo Gjykatë, në një rast të ngjashëm, atë të vendimit të Presidentit Bujar Nishani, për shtyrjen e zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2017, nga 18 Qershori në 25 Qershor, pas një ankimimi të bërë nga partia “Forca Rinia”, ka vendosur që kompetencën për ta shqyrtuar çështjen e ka Gjykata Administrative.

“Në rastin konkret, Kolegji konstaton se akti ndaj të cilit është ushtruar ankim, dekreti i Presidentit të Republikës, i cili është një akt administrativ individual, pasi ka për objekt vetëm caktimin e datës së zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë. Për këtë arsye, Kolegji çmon se ky akt nuk hyn në juridiksionin e kësaj Gjykate, por në juridiksionin e gjykatave administrative dhe për këtë arsye, kërkuesi nuk legjitimohet t’i drejtohet kësaj Gjykate me objektin sipas kërkesës”.

Edhe për rastet e pretendimeve se dekreti i Presidentit për shtyrjen e datës së zgjedhjeve mund të bjerë ndesh me Kodin Zgjedhor, Gjykata thotë çështja shqyrtohet në Gjykatën Administrative ose në Kolegjin Zgjedhor.

“Përputhja apo jo e dekretit të Presidentit të Republikës me dispozitat e Kodit Zgjedhor nuk është në juridiksionin e kësaj Gjykate, por në juridiksionin e gjykatave administrative apo, sipas rastit, të Kolegjit Zgjedhor dhe si e tillë nuk mund të shqyrtohet nga kjo Gjykatë”.

Me argumentet e mësipërm, Gjykata Kushtetuese vendosi që të mos e marrë në shqyrtim kërkesën për pezullimin e dekretit të Presidentit për ndryshimin e datës së zgjedhjeve, duke i dhënë përgjigje shteruese çështjes se kush janë institucionet gjyqësore që duhet të japin përgjigje për këto raste.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *